What are you looking for?

Jørn Martin Unneland

featured img
Spesialist i organisasjonspsykologi og siviløkonom
Download VCard arrow
featured img
Jørn Martin er spesialist i organisasjonspsykologi. Gjennom sine videreutdanninger innen organisasjonspsykologi og storgruppeanalyse har han innsikt i så vel gruppens dynamikk som individets dynamikk, og hvordan dette samspillet kan utvikles i organisasjoner. Han har lang erfaring med varsling, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling, teamutvikling og omstilling/endring. Jørn Martin er også siviløkonom, og har erfaring som leder- og prosjektleder på ulike nivåer.