Hva leter du etter?

Den nødvendige samtalen – hva er lov og hva er lurt?

Lær hvordan du som leder tar tak i og løser utfordrende situasjoner med arbeidstakere på en god, praktisk og effektiv måte, og innenfor gjeldende juridiske rammer.

Den nødvendige samtalen – hva er lov og hva er lurt?

Lær hvordan du som leder tar tak i og løser utfordrende situasjoner med arbeidstakere på en god, praktisk og effektiv måte, og innenfor gjeldende juridiske rammer.

Styringsrett og omsorgsplikt som leder

På dette kurset er styringsrett og omsorgsplikt viktige temaer. Jussen setter rammer for hva du må gjøre, hva du ikke bør gjøre og hva du har rom for å gjøre når noe ikke fungerer som ønsket på jobb.

Samtidig får du konkrete tips om hvordan du rent praktisk skal håndtere arbeidstakere som står i situasjoner som påvirker prestasjonene eller atferden deres. Sentrale tema vil være tydelige rammer, god kommunikasjon og trygghet i relasjoner.

Et praktisk rettet kurs

Kurset legges opp som en kombinasjon av forelesning, dialog med deltakerne og praktiske øvelser.

Påmelding: Den nødvendige samtalen – hva er lov og hva er lurt?

26.09.23 - 26.09.23
Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14, Stavanger