Hva leter du etter?

Fagnettverk innen arbeidsrett for statlig sektor

Dette nettverket er for HR-praktikere i statlig sektor som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sine virksomheter. Nettverket er åpent for medlemmer i HR Norge.

Fagnettverk innen arbeidsrett for statlig sektor

Dette nettverket er for HR-praktikere i statlig sektor som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sine virksomheter. Nettverket er åpent for medlemmer i HR Norge.

Nettverket vil ha jevnlige møter for å drøfte felles utfordringer, hvor du vil få tips og råd som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde.

Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere, og kan for eksempel være rettslige utfordringer i forbindelse med sykefravær, ansettelse, personaloppfølging, varsling, omstilling og nedbemanning.

Tid og sted:
– 29.09.2023 kl 09:00-12:00 – Oppstartsmøte med påfølgende lunsj 12:00 – 13:00
– 23.11.2023 kl 09:00-12:00
– 25.01.2024 kl 09:00-12:00
– 21.03.2024 kl 09:00-12:00
– 29.05.2024 kl 09:00-12:00

Nettverket avholdes i samarbeid med HR Norge.

Påmelding: Fagnettverk innen arbeidsrett for statlig sektor

29.09.23 - 29.05.24
HR Norges lokaler, Akersgata 34, Oslo