Hva leter du etter?

Nedbemanning og omorganisering i privat sektor – kurs i regi av HR Norge

I dette kurset vil du få en innføring i de rettslige rammene og praktiske råd til gjennomføring av ulike omstillingsprosesser.

Nedbemanning og omorganisering i privat sektor – kurs i regi av HR Norge

I dette kurset vil du få en innføring i de rettslige rammene og praktiske råd til gjennomføring av ulike omstillingsprosesser.

Privat sektor står overfor store endringer i tiden som kommer, både gjennom løpende omstillingsprosesser og nedbemanning. I slike prosesser er det viktig å ikke trå feil.

På kurset vil du blant annet lære mer om:

  • Arbeidsgivers styringsrett og endringsadgang
  • Utvelgelse ved omstilling og nedbemanning
  • Permittering
  • Dokumentasjonskrav
  • Samarbeid med tillitsvalgte
  • Sluttavtaler
  • Suksesskriterier og fallgruver

Kurset arrangeres i regi av HR Norge og påmelding skjer via HR Norges hjemmesider. Se lenke under.

Påmelding: Nedbemanning og omorganisering i privat sektor – kurs i regi av HR Norge

16.04.24 - 16.04.24
HR Norges lokaler, Akersgata 34, Oslo