Hva leter du etter?

Mari har lang og bred erfaring som både juridisk rådgiver, dommerfullmektig og advokat. Hun har som advokat bistått norske og internasjonale selskaper, kommuner, statlige virksomheter, arbeidsgiverforeninger og enkeltstående arbeidstakere innen alle aspekter av arbeidsrett (individuell og kollektiv), herunder tvisteløsning, konflikthåndtering, omorganiseringer og nedbemanninger, ansettelse og oppsigelse samt pensjonsspørsmål. Hun har særlig erfaring fra offshore- og shippingbransjen, og var en periode styremedlem i Pensjonstrygden for sjømenn. Mari har i tillegg til cand.jur. fullført Executive Master of Management med hovedfokus på HRM (Human Resource Management) og anvendt organisasjonspsykologi.

Arbeidserfaring

2023
Senioradvokat, Advokatfirmaet Helmr
2021-2023
Senioradvokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2018-2019
Advokat / Senior Manager, BDO Advokater AS
2011-2018
Advokat, Norges Rederiforbund
2009-2011
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2007-2009
Dommerfullmektig, Tønsberg tingrett
2006-2007
Juridisk rådgiver, Finanstilsynet
2004-2006
Juridisk rådgiver, Sjøfartsdirektoratet
2004
Førstekonsulent, Justis- og beredskapsdepartementet

Utdanning

EMM, Handelshøyskolen BI, 2021,
Cand. jur. Universitetet i Bergen, 2002,
Sjørett, spesialfag, Universitetet i Oslo, 2002
Statsvitenskap grunnfag, Universitet i Oslo, 1996