Hva leter du etter?

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen retter seg mot Helmrs behandling av personopplysninger for andre enn ansatte og partnere i Helmr. Helmr innhenter og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. 

Helmr behandler personopplysninger om følgende personer (i tillegg til ansatte og partnere): 

 • Klienter og andre registrerte personer i forbindelse med advokatvirksomhet
 • Kunderepresentanter i forbindelse med undervisningsoppdrag 
 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere  
 • Arbeidssøkere 
 • Mottakere av nyhetsbrev 
 • Besøkende på vår nettside   
 • Besøkende på våre sosiale medier  

Nedenfor gis en oversikt over hvilke formål Helmr behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen. Du finner også informasjon om hvem Helmr deler personopplysninger med, hvor lenge de lagres, dine rettigheter som registrert og hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt.  

Innholdsfortegnelse

1. Klienter og andre registrerte i forbindelse med advokatvirksomhet
2. Mottakere av nyhetsbrev
3. Brukere av våre nettsider
4. Brukere av sosiale medier
5. Deltakere på frokostmøter og kurs
6. Jobbsøkere, referanser og attestanter
7. Leverandører og samarbeidspartnere
8. Kategorier av mottakere av personopplysninger
9. Sikkerhet
10. Dine rettigheter

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller dersom du vil utøve dine rettigheter.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet Helmr AS. Representant for behandlingsansvarlig er Thor-Arne Wullum.

Kontaktinformasjonen til Helmr er:

 • Besøksadresse:  St. Olavs gate 27
 • Postadresse: Postboks 1234 Vika, 0110 Oslo
 • E-postadresse:  mail@helmr.no
 • Telefon: 22 01  70 50
 • Organisasjonsnummer: 922 696 810

Din henvendelse vil bli besvart så fort som mulig og senest innen en måned etter at henvendelsen er mottatt.

Rett til å klage til Datatilsynet 

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du er uenig i måten Helmr behandler dine personopplysninger. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.