Hva leter du etter?

Fjellregionen

Fjellregionen

Vi hjelper næringslivet, offentlige virksomheter, privatpersoner, lag og foreninger i Fjellregionen.

Som Østerdalens største advokatfirma bistår vi i mange ulike sakstyper og har spisskompetanse i fast eiendom, arbeidsrett, avtale- og kontraktsrett, tvisteløsning og strafferett. Våre advokater er også fast bostyrer for Østre Innlandet tingrett.

Vårt primære nedslagsfelt er Røros, Tynset, Tolga, Os, Alvdal, Engerdal, Folldal, Rendalen og Stor-Elvdal men vi arbeider jevnlig med saker også utenfor regionen. Når det er behov for det, trekker vi også med oss våre kolleger i Oslo. Dette gjør at vi alltid har kapasitet til å gi din sak rask og tett oppfølging.

I Parkveien 17A på Tynset er vi samlokalisert med Planråd. Sammen tilbyr vi helhetlig rådgivning i forbindelse med generasjonsskifte, regulering, eiendomsutvikling og fradeling.

Vi er stolt støttespiller for Tynset Idrettsforening og Livestock.

Vi kjenner Fjellregionen.