Hva leter du etter?

Erik er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold. Han har bred erfaring med problemstillinger innen eiendomsutvikling, utbyggingsavtaler, grunn- og rettighetserverv og ekspropriasjon, samt naboforhold, sameieforhold, leieforhold og eiendomstvister. Utover dette har Erik erfaring med alminnelig kontraktsrett, blant annet knyttet til entreprise. Erik bistår både virksomheter og privatpersoner, i tillegg er han fast oppnevnt bostyrer for Østre Innlandet tingrett. Erik er lokalisert ved vårt Tynset-kontor, men arbeider også med saker utenfor Fjellregionen.

Arbeidserfaring

2023
Senioradvokat, Advokatfirmaet Helmr
2021-2023
Advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2020-2021
Advokat, Advokatfirmaet Haavind
2018-2020
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind
2016
Trainee, Advokatfirmaet Haavind
2016
Trainee, Advokatfirmaet Haavind
2015
Trainee, Advokatfirmaet CLP

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2017