Hva leter du etter?

L&E Global

Vi hjelper deg, overalt

L&E Global

Vi hjelper deg, overalt

Har din virksomhet behov for arbeidsrettslig bistand utenfor Norge?

Som medlem av L&E Global kan vi hjelpe til med advokatbistand over hele verden. L&E Global har kontorer i mer enn tretti land på seks kontinenter. I tillegg har vi faste samarbeidspartnere i de landene vi ikke har egne kontorer. Sammen bistår vi nasjonale og internasjonale virksomheter med arbeidsrettslig prosjekter på tvers av landegrenser og jurisdiksjoner.

Du forholder deg direkte til din norske advokat samtidig som du får topp lokal ekspertise i de landene du har behov.

L&E Global er av Chambers rangert som «Elite Law Firm Network».