Hva leter du etter?

Håkon Andreassen er spesialisert innen kollektiv og individuell arbeidsrett, samt personvern. Han bistår private og offentlige aktører både med rådgivning i forhandlinger og som prosessfullmektig i tvistesaker. Han har bred erfaring med omorganiseringer og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, varslingssaker, personvern og pensjonsrelaterte problemstillinger. Håkons bakgrunn omfatter også opprettelse og fortolking av tariffavtaler, samt prosedyre i denne forbindelse. Han har svært omfattende erfaring med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske virksomheter og utsendelse av arbeidstakere, herunder allmenngjøring.

Arbeidserfaring

2023
Partner og advokat, Advokatfirmaet Helmr
2020-2023
Partner og advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2016-2020
Senioradvokat, Kvale
2013-2016
Fast advokat, Kvale
2011-2013
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
2008-2010
Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver, Glåmdal tingrett
2006-2011
Advokatfullmektig/advokat, KS Advokatene
2004-2005
Advokatfullmektig, Gram, Hambro & Garman

Utdanning

Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2004

LL.M, European and Commercial Law, The University of Sheffield (England), 2004

Publikasjoner

Medforfatter av kommentarutgave «Arbeidsrett.no», 2021

Kommentar til arbeidstvistloven, Cappelen Damm Akademisk, 2021

Annet

Leder for nettverk innen personvern for ledere og for nettverk for juridiske direktører