Hva leter du etter?

Terje har lang erfaring og spesialisering i arbeidsrett, statsansatterett og foreningsrett. I tillegg har han bakgrunn som tingrettsdommer. Han bistår norske og internasjonale selskaper, kommuner, statlige virksomheter, foreninger og enkeltstående arbeidstakere. Terje har spesielt bred erfaring innen omstillingsprosesser og sammensatte personalsaker. I tillegg holder Terje kurs og er hyppig benyttet som foredragsholder. Terje arbeider både fra vårt kontor i Oslo og fra vårt kontor på Tynset.

Arbeidserfaring

2023
Partner og advokat, Advokatfirmaet Helmr
2022-2023
Partner og advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2021-2022
Konstituert tingrettsdommer, Follo og Nordre Østfold tingrett
2019-2021
Tingrettsdommer, Helgeland tingrett
2011-2019
Partner, advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)
2012-2017
Daglig leder, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)
2008-2010
Advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)
2005-2007
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)
2004-2005
Diverse traineeopphold
2002-2004
Juridisk saksbehandler, Samfunnsviternes fagforening
2000-2001
Medarbeider, Juss-Buss

Utdanning

LL.M, University of Minnesota, 2011
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2005

Publikasjoner

«Arbeidsrett.no», kommentarutgaven til arbeidstvistloven

Arbeidslivets spilleregler, 2. – 5. utg., Universitetsforlaget, 2007 – 2020

Avvikende tariffavtaler – Om eventuelle rettslige begrensninger i arbeidsgivers adgang til å inngå konkurrerende og avvikende tariffavtaler, særlig om det ulovfestede ufravikelighetsprinsippet, Institutt for offentlig rett – Skriftserien 3/2007

 

Annet

Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Foreleser, Handelshøyskolen BI.