Hva leter du etter?

Nils Helmer Storeng

featured img
Partner / advokat med møterett for Høyesterett
Last ned VCard arrow
featured img
Nils Helmer var med å etablere selskapet i 1988 og er spesialisert innen kollektiv og individuell arbeidsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring fra domstolen og møterett for Høyesterett. Nils Helmer bistår norske og internasjonale selskaper, kommuner, statlige virksomheter, fagforeninger og enkeltstående arbeidstakere. Nils Helmer har spesielt bred erfaringen innenfor arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til ledelse, arbeidsmiljø og HMS. Nils Helmer arbeider både fra vårt kontor fra Oslo og fra vårt kontor på Tynset.

Arbeidserfaring

2023
Partner og advokat, Advokatfirmaet Helmr
1988-2023
Partner og advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
1986-1988
Privatpraktiserende advokat
1981-1986
Avdelingsleder, Norsk Arbeidsgiverforening
1978-1979
Sjøfartsdirektoratet

Utdanning

Stipendiat i internasjonal privatrett, Skottland, 1985
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1977

Publikasjoner

Arbeidslivets spilleregler, 1. – 5. utg., Universitetsforlaget, 2006 – 2020
Arbeidsrett, 12. utg., Cappelen Damm Akademisk, 2020
Arbeidsrett og omstilling, 2006

Rangeringer

«Nils Storeng possesses a wealth of experience in the employment field.”
Chambers Europe 2021

Annet

Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Foreleser og sensor, Handelshøyskolen BI