Hva leter du etter?

Anne Marit har bakgrunn fra domstolen og politiet. Hun arbeider med generell tvisteløsning og rådgivning innenfor et bredt spekter av fagområder. Fra vårt kontor på Tynset påtar hun seg jevnlig oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat ved Østre Innlandet tingrett.

Arbeidserfaring

2023
Advokat, Advokatfirmaet Helmr
2022-2023
Advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2021-2022
Dommerfullmektig, Nord-Tromsø og Senja tingrett
2019-2021
Politiadvokat, Grønland politistasjon
2017-2019
Dommerfullmektig, Nord-Tromsø og Senja tingrett
2016-2017
Krigsadvokatfullmektig, Generaladvokaten
2015-2016
Vernepliktig akademisk befal, Forsvarets høgskole i Oslo
2015
Praktikant, Utenriksdepartementet
2014
Trainee, Advokatfirmaet Arntzen de Besche
2013
Trainee, Advokatfirmaet Deloitte og Advokatfirmaet Grette

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015