Hva leter du etter?

10 viktige nye lovendringer i arbeidslivet

10 viktige nye lovendringer i arbeidslivet

Lovgiver har begrenset virksomheters adgang til innleie og midlertidig ansettelse og har samtidig styrket retten til heltidsarbeid mm. Her er de 10 viktigste lovendringene du bør kjenne til.

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i oktober-utgaven av Vi over 60 her.

Publisert 4. oktober 2023