Hva leter du etter?

Er det mulig å få fritak fra nattarbeid uten å måtte slutte i jobben? Ny høyesterettsdom gir god veiledning

Er det mulig å få fritak fra nattarbeid uten å måtte slutte i jobben? Ny høyesterettsdom gir god veiledning

Du kan ha rett til fritak fra nattarbeid dersom du av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Les advokat Erik Råd Herlofsens gjennomgang av temaet i juninummeret av tidsskriftet Vi over 60 her.

Publisert 29. mai 2024