Hva leter du etter?

Er tips/drikkepenger snart en saga blott?

Er tips/drikkepenger snart en saga blott?

Høyesterett skal i høst behandle spørsmålet om en arbeidsgiver, for å dekke sine merkostnader (feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift mm) ved håndtering av tips/drikkepenger, kan beholde deler av disse. Les advokat Erik Råd Herlofsens kommentarer om historikken og problemstillingene i juliutgaven av tidsskriftet Vi over 60 her.

Publisert 6. juli 2022