Hva leter du etter?

Arbeidsforhold

Arbeidsforhold

For å ivareta en virksomhets medarbeidere er det avgjørende å opptre i tråd med arbeidslivets spilleregler. I et gjennomregulert arbeidsliv har alle virksomheter behov for kompetanse innenfor arbeidsrett og tilgrensende rettsområder for å håndtere tvister som kan oppstå.

Vårt team besitter lang og bred erfaring fra rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrettslige problemstillinger. Vi har erfaring med på bistå i alt fra omfattende omstillingsprosesser, krevende personalsaker til utredning av kompliserte rettslige problemstillinger. Som rådgiver med erfaring fra begge sider av bordet fører vi våre klienter trygt gjennom prosesser ved å kombinere ekspertise og klokskap. I vår rådgivning har vi som mål å være en pragmatisk støttespiller slik at våre klienter når sine mål.