Hva leter du etter?

Kreditors beslagsadgang i lønn, pensjoner mv.

Kreditors beslagsadgang i lønn, pensjoner mv.

Mange sliter med høy lånerente og økte matvarepriser og stadig flere misligholder sine lån og har problemer med å betale sine regninger. Er det fritt fram for en fordringshaver å forsyne seg av skyldners pensjon, lønn e.l? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i aprilutgaven av Vi over 60 her.

Publisert 22. mars 2024