Hva leter du etter?

De vanskelige sykefraværssakene – kurs i regi av HR Norge

Dette kurset fokuserer på hvordan arbeidsgivere bør håndtere kompliserte sykefraværssaker.

De vanskelige sykefraværssakene – kurs i regi av HR Norge

Dette kurset fokuserer på hvordan arbeidsgivere bør håndtere kompliserte sykefraværssaker.

Håndtering av langvarige eller gjentagende sykefravær, eller sykefravær i kombinasjon med lave prestasjoner og konflikt, er blitt en økende utfordring for mange virksomheter.

Regelverket har i en årrekke fokusert på arbeidsgiveres omfattende tilretteleggingsansvar. Samtidig viser praksis at arbeidsgivere må kunne kreve at arbeidstakere skal kunne komme tilbake til sitt arbeid etter en viss tid.

Kurset vil fokusere på følgende temaer:

  • Hvor går grensen for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakeres medvirkningsplikt?
  • Utfordringer knyttet til krav om tilrettelegging
  • Hvor lenge må arbeidsgiver la en stilling stå åpen?
  • Når er grensen nådd? Grunnlag for oppsigelse ved ulike typer sykefravær

Kurset legges opp som en kombinasjon av forelesning, dialog med deltakerne og praktiske oppgaver.

Kurset arrangeres i samarbeid med HR Norge og påmelding skjer via HR Norges hjemmesider.