Hva leter du etter?

Manuduksjon i individuell arbeidsrett

Helmr inviterer til manuduksjon rettet mot studenter som tar JUS5511/JUR1511.

Manuduksjon i individuell arbeidsrett

Helmr inviterer til manuduksjon rettet mot studenter som tar JUS5511/JUR1511.

Tidspunkt: Kl. 16.30 – 18.30

Velkommen til høstens manuduksjon i individuell arbeidsrett hos Helmr!

Tema for manuduksjonen er innleie og midlertidig ansettelse. Fra 1. april 2023 gjelder det nye og strengere regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak, noe som blant annet medfører innstramninger i adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter. Det vil bli en gjennomgåelse av reglene for innleie og midlertidig ansettelse, med hovedfokus på de viktigste endringene i de nye reglene.

Manuduksjonen vil bli holdt av partner Benedicte Hille og advokatfullmektig Linnea Mathieu. Begge er spesialisert innen arbeidsrett, og har bred erfaring med problemstillinger knyttet til individuelle stillingsvernsaker, varslingssaker, nedbemanningsprosesser, og virksomhetsoverdragelser.

Det vil bli lett matservering og drikke.

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist 27. oktober.

Se påmelding nedenfor. Vi håper å se deg!