Hva leter du etter?

Oppsving i varslingssaker om arbeidsmiljø – er lederen problemet?

Mange arbeidsgivere har opplevd varslingssaker og klager på dårlig arbeidsmiljø, trakassering eller «fryktkultur» fra ledere det siste året. Noen ganger kan det være leder som forårsaker dette. Andre ganger er det ansatte utsatt for ledelse som benytter klage eller varsel som våpen.

Oppsving i varslingssaker om arbeidsmiljø – er lederen problemet?

Mange arbeidsgivere har opplevd varslingssaker og klager på dårlig arbeidsmiljø, trakassering eller «fryktkultur» fra ledere det siste året. Noen ganger kan det være leder som forårsaker dette. Andre ganger er det ansatte utsatt for ledelse som benytter klage eller varsel som våpen.

På dette kurset tar Kari Bergeius Andersen og Mari Kimsås-Otterbech for seg tidlige tegn på konflikter, og hvordan et eventuelt varsel mot leder (og evt. flere) bør håndteres av organisasjonen. De vil blant annet fokusere på:

  • Hvordan se tidlige tegn på problemene?
  • Hvordan ta tak i arbeidsmiljøet uten å eskalere konfliktene?
  • Hvordan håndtere lederen/de det varsles på?

Webinaret er gratis for alle HR Norge-medlemmer.