Hva leter du etter?

Personvern for HR – kurs i regi av HR Norge

Dette kurset vil gi deg en oversikt og praktisk innsikt i personvernreglene ved typiske prosesser i et ansettelsesforhold.

Personvern for HR – kurs i regi av HR Norge

Dette kurset vil gi deg en oversikt og praktisk innsikt i personvernreglene ved typiske prosesser i et ansettelsesforhold.

Personvern for HR vil ta for seg arbeidsgiveres plikter, rettigheter og muligheter i den praktiske hverdagen. Kurset gjennomføres med vekt på praktiske oppgaver som gir trening i bruken av gjeldende regelverk, og er beregnet for alle som ønsker en bred og praktisk innføring i personvernregelverket rettet inn mot personalforvaltning.

Kurset arrangeres i regi av HR Norge og påmelding skjer via HR Norges hjemmesider. Se lenke under.

Påmelding: Personvern for HR – kurs i regi av HR Norge

28.05.24 - 29.05.24
HR Norges lokaler, Akersgata 34, Oslo