Hva leter du etter?

Webinar med Aboard og Helmr

Aboard og Helmr inviterer til webinar om regjeringens lovforslag om krav til minst 40 prosent kvinner i styrene til mellomstore og store selskaper. Lovforslaget vil skape nye muligheter for kvinner som ønsker seg inn i styrer, og webinaret vil blant annet fokusere på hvordan man kan gå frem for å få et styreverv.

Webinar med Aboard og Helmr

Aboard og Helmr inviterer til webinar om regjeringens lovforslag om krav til minst 40 prosent kvinner i styrene til mellomstore og store selskaper. Lovforslaget vil skape nye muligheter for kvinner som ønsker seg inn i styrer, og webinaret vil blant annet fokusere på hvordan man kan gå frem for å få et styreverv.

Ida Melbye-Larsen har lang erfaring med styrearbeid og er co-founder og partner i selskapet Aboard som driver med rekruttering til styreverv. Helene Larsen Brustad arbeider som advokat i Helmr, er i starten av sin karriere og har kunnskap som kan være relevant for styrearbeid. Sammen vil de diskutere hvordan du skal gå frem for å få et styreverv, hva du bør tenke på før du påtar deg oppdraget, og hvordan du får gjennomslag for endringer du brenner for.

Rekruttering av nye styremedlemmer er høyaktuelt: Regjeringen har fremmet forslag om krav til 40 prosent kjønnsbalanse i styrene til store og mellomstore selskaper, og beregninger viser at det vil kunne være behov for nesten 13 000 styrerepresentanter. Dette vil skape nye muligheter for kvinner som ønsker seg inn i styrer.

Hva som blir de langsiktige virkningene av regelendringene for den enkelte virksomhet vil være avhengig av hvordan styret velger å innrette seg etter endringene. Hvordan kan styret arbeide for å dra nytte av mangfoldet og hvordan gjøre nye lovpålagte forpliktelser til en verdi for selskapet?

Ida og Helene vil diskutere spørsmålene over i webinar den 16. november kl. 08.30 – 09.15.

Webinaret er gratis, og åpent for alle. Dersom du har noen spørsmål du gjerne vil at skal besvares, kan disse sendes i forkant til Helene Larsen Brustad.

Link til påmelding nedenfor.