Hva leter du etter?

Lærervikaren som ikke fikk ansettelse på grunn av at han ikke ville håndhilse på kvinner, ble ikke diskriminert

Lærervikaren som ikke fikk ansettelse på grunn av at han ikke ville håndhilse på kvinner, ble ikke diskriminert

Likestillings- og diskrimineringsnemnda la innledningsvis til grunn at mannen, ved ikke å håndhilse på kvinner, kun utøvet sin religionsfrihet.  Nemndas flertall mente dessuten at mannen ble utsatt for indirekte diskriminering når han av denne grunn ikke ble gitt fast ansettelse i en Oslo-skole. Flertallet mente likevel at forskjellsbehandlingen av han var saklig begrunnet, nødvendig og forholdsmessig. Flertallet begrunnet dette blant annet i at verdien av likebehandling av kjønnene står sterkt i det norske samfunnet og i norsk skole, og at dette blant annet skyldes at religiøs konservatisme i Norge har måttet vike ved konflikt mellom disse to viktige hensynene. Nemnda delte seg i et flertall og et mindretall (3-2). Mindretallet mente mannen var blitt utsatt for direkte diskriminering på grunnlag av sin religion og at den manglende ansettelsen ikke var begrunnet i et saklig formål, og at den manglende ansettelsen verken var nødvendig eller forholdsmessig.

Avgjørelsen fra nemnda kan leses her: http://www.diskrimineringsnemnda.no/media/2264/48-2018-endelig-uttalelse-anonymisert.pdf

Publisert 3. desember 2018