Hva leter du etter?

Thomas har lang erfaring og spesialisering i arbeidsrett, statsansatterett, foreningsrett og personvern. Han bistår norske og internasjonale selskaper, kommuner, statlige virksomheter, fagforeninger og enkeltstående arbeidstakere. Thomas har spesielt bred erfaring innen omstillingsprosesser og sammensatte personalsaker i statlig sektor. I tillegg holder Thomas kurs og er hyppig benyttet som foredragsholder.

Arbeidserfaring

2023
Partner og advokat, Advokatfirmaet Helmr
2013-2023
Partner og advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2009-2013
Advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2007-2009
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2005-2006
Seniorrådgiver, Rikstrygdeverket / NAV
2005-2006
Rådgiver, Rikstrygdeverket
2003-2005
Førstekonsulent, Rikstrygdeverket
2000-2002
Daglig leder, Juss-Buss
1999-2000
Medarbeider, Juss-Buss

Utdanning

Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2005

Publikasjoner

Arbeidslivets spilleregler, 1. – 5. utg., Universitetsforlaget, 2006 – 2020

Kommentarer til folketrygdloven kapittel 5, Rettsdata.no, 2007

Kommentarer til folketrygdloven kapittel 5, Folketrygdloven med kommentarer, Gyldendal Norsk Forlag, 2007-2020

Spesialavhandling, Bostedsløses rett til midlertidig husvære, 2003

Annet – Diverse artikler, personal-, fagforenings og bransjemagasin

Rangeringer

"Thomas Braut Svendsen has a unique ability to help the restructuring process to be implemented with an extremely low degree of conflict. He uses a human approach and has experience not only of giving legal advice, but also of being a great “sparring partner” in demanding processes."
Legal500, 2020

Annet

Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Foreleser og kursholder, Nettverksleder, HR Norges fagnettverk i tjenestemannsrett