Hva leter du etter?

Ny høyesterettsavgjørelse om oppsigelse i prøvetid og arbeidssøkers opplysningsplikt

Ny høyesterettsavgjørelse om oppsigelse i prøvetid og arbeidssøkers opplysningsplikt

Den 18. mars avsa Høyesterett dom i viktig sak om oppsigelse i prøvetid. Dommen har klart betydning for arbeidssøkeres opplysningsplikt og arbeidsgivers adgang til å gå til oppsigelse i prøvetid pga arbeidssøkers manglende opplysninger. Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar og oppsigelsen var ikke gyldig.

Saken gjaldt arbeidssøker ansatt som servitør ved en av de bedre restauranter i Oslo. Han hadde ikke opplyst at han tidligere var avskjediget ved en annen, lignende restaurant pga samarbeidsproblemer og beskyldning om trusler og hadde vunnet denne saken. Han ble sagt opp i prøvetiden på grunn av tillitssvikt fordi han ikke hadde opplyst ny arbeidsgiver om dette.

Arbeidstaker tapte i tingrett og lagmannsrett, men vant i Høyesterett. Retten tok utgangspunkt i at arbeidssøkere ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv og tidligere arbeidsforhold, men at de har rett til å fokusere på det som taler til deres fordel. Opplysningsplikt avhenger først og fremst av om informasjonen gjelder spørsmål om faglige kvalifikasjoner og arbeidserfaring av direkte betydning for arbeidstakers egnethet for stillingen.

Dommen kan du lese her.

Publisert 22. mars 2021