Hva leter du etter?

Slutt på pliktig fratredelse ved oppnådd særaldersgrense

Slutt på pliktig fratredelse ved oppnådd særaldersgrense

featured image
Offentlig ansatte med særaldersgrenser på 60, 63 eller 65 år plikter ikke lenger fratre ved oppnådd aldersgrense, men kan selv velge. Endringene har vært lite omtalt i media og vi anbefaler å lese advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i november-utgaven av Vi over 60.

Les artikkelen her

Publisert 15. november 2021