Hva leter du etter?

Ulovlig overvåkning av ansatte medførte 32 millioner euro i overtredelsesgebyr

Det franske datatilsynet (CNIL) har ilagt Amazon France Logistiqe et overtredelsesgebyr på 32 millioner euro for ulovlig overvåkning av ansatte.

Ulovlig overvåkning av ansatte medførte 32 millioner euro i overtredelsesgebyr

Det franske datatilsynet (CNIL) har ilagt Amazon France Logistiqe et overtredelsesgebyr på 32 millioner euro for ulovlig overvåkning av ansatte.

Sakens bakgrunn

Amazon France Logistique driver store lagre for Amazon-gruppen i Frankrike, hvor de mottar, oppbevarer og forbereder pakker for utlevering til kunder. Hver av de ansatte hadde fått utlevert en skanner for å dokumentere utførelsen av arbeidsoppgavene i sanntid. Skanneren registrerte omfattende mengder opplysninger om den ansattes arbeidsutførelse, som ble lagret i opptil 31 dager og brukt til å beregne kvalitet, produktivitet og perioder med inaktivitet hos den ansatte.

CNILs vurdering

CNIL betvilte ikke at forholdende hos selskapet gjorde det nødvendig å ta i bruk et skannersystem, men anså behandlingen som uforholdsmessig holdt opp mot formålet og konkluderte med at arbeidsgivers overvåkning av ansattes aktivitet var overdrevent. Det forelå flere brudd på GDPR relatert til (1) overvåkning av ansatte gjennom bruken av skanneren og (2) behandling av kameraovervåkning.

(1) Overvåkning av ansatte gjennom informasjon fra skanneren

Selskapet oppga at informasjonen fra skanneren blant annet ble brukt for å håndtere lagerbeholdningen og ordrer i sanntid, vurdere arbeidsutførelsen og gi veiledning/opplæring til ansatte ved behov, planlegge arbeidet (arbeidsplan) og omfordele oppgaver. CNIL fant at:

  • det forelå brudd på dataminimeringsprinsippet ved at selskapet samlet inn unødvendig detaljert informasjon om ansattes ytelser – mengden informasjon var ikke nødvendig for formålet,
  • behandlingen kunne ikke baseres på en berettiget interesse, da det førte til en overdreven overvåking av ansatte i forhold til det formålet som selskapet forfulgte, og
  • brudd på informasjonsplikten ved at midlertidige ansatte ikke mottok informasjon før personopplysningene ble samlet inn.

(2) Kameraovervåkningen

CNIL fant også at selskapet hadde

  • misligholdt informasjonsplikten ved at verken ansatte eller besøkende ble tilstrekkelig informert om kameraovervåkningen – informasjonen i art. 13 ble verken gitt på oppslagstavler eller på andre måter, og
  • brudd på personopplysningssikkerheten ved at programvaren ikke var tilstrekkelig sikret. Tilgangspassordet var ikke sterkt nok og kontoen var delt mellom flere brukere. Dette gjorde det vanskelig å spore tilgangen og identifisere hvem som har utført handlinger i systemet.

For mer informasjon om saken: https://www.cnil.fr/en/employee-monitoring-cnil-fined-amazon-france-logistique-eu32-million.

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål knyttet til personvern og kontrolltiltak på arbeidsplassen.

Publisert 21. februar 2024