Hva leter du etter?

Er et krav om obligatorisk vaksinering i strid med menneskerettighetene?

Er et krav om obligatorisk vaksinering i strid med menneskerettighetene?

Den 8. april 2021 avgjorde den europeiske menneskerettighetsdomstolen en sak med spørsmål om obligatorisk vaksinering er i strid med menneskerettighetene. Saken omhandlet Tsjekkias påbud til foreldre om å vaksinere barn mot meslinger, noe flere tsjekkiske vaksinemotstandere hadde klaget på. EMD kom frem til at statene kan påby vaksinering av innbyggerne. Ingen kan tvinges fysisk, men det kan sanksjoneres på ulikt vis dersom vaksinasjon ikke kan dokumenteres.

Det hører med til historien at saken startet før covid-19, men spørsmålet om vaksinepålegg krenker privatlivets fred etter EMK artikkel 8 vil imidlertid også være relevant i andre sammenhenger. Dommen kan leses her.

Publisert 13. april 2021