Hva leter du etter?

Fast eiendom

Fast eiendom

Det er mange forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå i tilknytning til fast eiendom, både for profesjonelle eiendomsaktører, entreprenører og privatpersoner. Vi har bred erfaring fra rådgivning og tvisteløsning i saker som berører fast eiendom, herunder i domstolene.

Med god kompetanse innenfor skjønn, ekspropriasjon og jordskifte, plan- og bygningsrett, tingrett, entrepriserett, og kjøps- og utleierett, kan vi bistå næringsdrivende med eiendomsutvikling, hele fra erverv av fast eiendom og frem til salg og utleie. Vi har også omfattende erfaring med å bistå privatpersoner i blant annet grunneierforhold,  naboforhold, og ved kjøp/salg av fast eiendom. Vårt mål med rådgivningen er å være en løsningsorientert støttespiller for klienten.