Hva leter du etter?

Arbeidsrett i kommunal sektor – kurs i regi av HR Norge

Dette kurset er for deg som ønsker en gjennomgang av arbeidsrettens grunnleggende materielle regler tilpasset de spesielle forholdene som gjelder i kommunal sektor, og de spesifikke kravene som stilles.

Arbeidsrett i kommunal sektor – kurs i regi av HR Norge

Dette kurset er for deg som ønsker en gjennomgang av arbeidsrettens grunnleggende materielle regler tilpasset de spesielle forholdene som gjelder i kommunal sektor, og de spesifikke kravene som stilles.

Mange har generelt god kjennskap til arbeidsrettens grunnleggende materielle regler samt generelle krav til saksbehandling, men føler behov for en gjennomgang tilpasset de spesielle forholdene som gjelder i kommunal sektor, og de spesifikke kravene som stilles. Vi setter også fokus på betydningen av den siste tids lovendringer.

Dette digitale kurset gir en tematisk gjennomgang av slike forhold.

Kurset dekker:

  • Arbeidsgivers styringsrett – grenser og utfordringer
  • Hvordan behandle arbeidstakere som ikke fungerer – anbefalt tilnærming?
  • Reaksjoner i arbeidsforhold, inkl. advarsel, oppsigelse og avskjed
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Oppfølging og tilrettelegging under sykefravær – når foreligger oppsigelsesgrunn?
  • Saksbehandlingen i kommunal sektor, inkl. i tilliggende subjekter som kommunalt eide selskap
  • Forsvarlig arbeidsmiljø – varsling

Kurset arrangeres i regi av HR Norge og påmelding skjer via HR Norges hjemmesider. Se lenke under.