Hva leter du etter?

Det varsles og klages – hva gjør vi? Kurs i regi av HR Norge

På dette kurset får du ikke bare en innføring i hvordan HR bør følge opp varslings- og klagesaker, men også hvordan man kan løse de underliggende konfliktene.

Det varsles og klages – hva gjør vi? Kurs i regi av HR Norge

På dette kurset får du ikke bare en innføring i hvordan HR bør følge opp varslings- og klagesaker, men også hvordan man kan løse de underliggende konfliktene.

 

Kjerneområdet for varslingsreglene er å avdekke samfunnsskadelige forhold i virksomheten. Dette slik at arbeidsgiver kan rette opp avvikene. Tendensen er likevel at stadig flere klager og varsler om eget arbeidsforhold. Ofte er dette et symptom på en eller flere underliggende konflikter.

Arbeidsrettsadvokatene fra Helmr trekker opp de rettslige rammene, mens arbeids- og organisasjonspsykologene fra Level2 lærer deg hvordan du best håndterer mennesker og organisasjoner i konflikt.

Du vil lære om:

  • Definisjon av varsling og gjengjeldelse
  • Krav til rutiner i virksomheten
  • Konkret håndtering av klage- og varslingssaker
  • Hva utgjør ulovlig gjengjeldelse og hva er lovlig utøvelse av styringsretten?

Kurset arrangeres i regi av HR Norge og påmelding skjer via HR Norges hjemmesider. Se lenke under.

Påmelding: Det varsles og klages – hva gjør vi? Kurs i regi av HR Norge

29.04.24 - 29.04.24
HR Norges lokaler, Akersgata 34, Oslo