Hva leter du etter?

Frokostseminar: Åpenhetsloven

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund inviterer til frokostseminar 17. november.

Frokostseminar: Åpenhetsloven

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund inviterer til frokostseminar 17. november.

Varighet: 08.30 – 10.00 (frokost serveres fra 08:15)

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og omfatter i underkant av 9 000 norske virksomheter. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven pålegger virksomheter over en viss størrelse å utføre egne aktsomhetsvurderinger knyttet til etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tillegg til å rapportere og redegjøre for arbeidet virksomhetene gjør for å sikre oppfyllelse av lovens formål.

Vi vil fokusere på hva loven innebærer for berørte virksomheter, og hvordan man kan arbeide for å etterleve lovens krav.

Innledere er advokat og partner Håkon Andreassen, advokatfullmektig Linnea Mathieu og advokatfullmektig Maja Elgaaen.

Flere av SBDL sine øvrige advokater vil også være til stede. Ønsker du å reservere tid hos en av dem er det bare å gi oss beskjed.

Vel møtt!