Hva leter du etter?

Rett og plikt i arbeidslivet

Tredagers kurs for HR-ansvarlige og ledere med personalansvar

Rett og plikt i arbeidslivet

Tredagers kurs for HR-ansvarlige og ledere med personalansvar

Her må det inn info om tid og sted og pris+betaling

For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig å være oppdatert på dette området.

Målgruppe:
Kurset er beregnet på HR-ansvarlige, ledere med personalansvar og HR-medarbeidere som ønsker en bred og praktisk innføring i arbeidsrett. Du vil ha godt utbytte av kurset både om du er ny på området eller om du har erfaring.

Målsetting:
Du lærer de viktigste lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Videre vil du få innsikt i viktige prinsipper og kjennskap til rettskilder samt hjelpemidler som du kan bruke i hverdagen.

Kursinnhold:

 • Rekruttering av arbeidstakere
 • Ulike tilknyttninsformer
 • Fortrinnsrett
 • Likebehandling og vern mot diskriminering
 • Trekk i lønn
 • Ferie og feriepenger
 • Oppfølgning av sykemeldte og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne
 • Arbeidstakernes ytringsfrihet
 • Personvern, innsyn i e-post
 • Oppsigelse og avskjed
 • Omstilling, nedbemanning og permittering