Hva leter du etter?

Styringsrett og ledelse i universitets- og høgskolesektoren – kurs i regi av HR Norge

Kurset gir en god mulighet til å lære mer om sentrale temaer innenfor universitets- og høyskolesektoren samtidig som du får anledning til å diskutere hvordan ulike problemstillinger kan løses i praksis.

Styringsrett og ledelse i universitets- og høgskolesektoren – kurs i regi av HR Norge

Kurset gir en god mulighet til å lære mer om sentrale temaer innenfor universitets- og høyskolesektoren samtidig som du får anledning til å diskutere hvordan ulike problemstillinger kan løses i praksis.

Universitets- og høgskoleloven er underlagt både arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og universitets- og høgskoleloven. Dette i kombinert med virksomhetens særpreg skaper en del særspørsmål for denne sektoren som ikke dekkes av det vanlige tredagerskurset for statlig sektor.

På dette kurset vil du derfor lære mer om:

  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Kravene til forsvarlig arbeids- og læringsmiljø
  • Akademisk frihet og ytringsfrihet
  • Varsling

Kurset arrangeres i regi av HR Norge og påmelding skjer via HR Norges hjemmesider. Se lenke under.