Hva leter du etter?

Webinar: Varslede endringer i arbeidsmiljøloven

Webinar: Varslede endringer i arbeidsmiljøloven

Varighet: 09.00 – 10.00 

Regjeringen har nylig fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstakerbegrepet og arbeidsgivers forpliktelser i konsern. Lovforslaget er oversendt Stortinget, og vil trolig bli vedtatt og iverksatt i løpet av 2023 eller 2024.

Endringene vil påvirke alle arbeidsgivere, men spesielt:

  • Arbeidsgivere som benytter konsulenter eller andre typer oppdragstakere
  • Arbeidsgivere som inngår i konsern
  • Arbeidsgivere uten tariffavtale som ikke har en fast struktur for gjennomføring av drøftinger

Terje Gerhard Andersen og Benedicte Hille gir deg en gjennomgang av de varslede endringene, og vil se nærmere på hvordan arbeidslivet vil bli påvirket.

Velkommen til webinar!