Hva leter du etter?

Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Denne uken vedtok Stortinget flere endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet nye krav til innholdet i arbeidsavtaler. Dette innebærer at arbeidsgivere nå må oppdatere og endre sine maler for arbeidsavtaler.

Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Denne uken vedtok Stortinget flere endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet nye krav til innholdet i arbeidsavtaler. Dette innebærer at arbeidsgivere nå må oppdatere og endre sine maler for arbeidsavtaler.

De nye reglene vil gjelde for alle arbeidsavtaler som inngås etter at reglene trår i kraft. Arbeidsgiver plikter ikke å endre allerede inngåtte avtaler, med mindre arbeidstaker ber om dette. I tilfelle må arbeidsgiver etterkomme slik anmodning innen to måneder. Ikrafttredelsesdato er foreløpig ikke bestemt.

I tillegg er det vedtatt presumsjonsbestemmelser ved mangelfull informasjon i arbeidsavtaler, samt nye regler om prøvetid.

Få oversikt over de vedtatte endringene i vår artikkel publisert i temabladet Revisor informerer her.

Publisert 1. desember 2023