Hva leter du etter?

ESA mener innleiereglene er i strid med EØS-avtalen

ESA mener innleiereglene er i strid med EØS-avtalen

For noen uker siden kom Oslo tingrett til at innskjerpingen i innleiereglene ikke var i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Nå har ESA (Efta Surveillance Authority) kommet til motsatt konklusjon. Overvåkningsorganet mener innskjerpingen i innleieadgangen er i strid med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området. ESAs oppgave er å føre kontroll med at EFTA-landene etterlever sine forpliktelser etter EØS-avtalen. ESA har nå åpnet sak mot Norge og har brev av 19. juli bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om en redegjørelse. Enn så lenge får vi forholde oss til lovendringene, nyte resten av sommeren og håpe at regjeringen tar signalet fra ESA.

Publisert 20. juli 2023