Hva leter du etter?

Innstramningen i innleieadgangen er ikke i strid med EØS-avtalen konkluderer Oslo tingrett

Innstramningen i innleieadgangen er ikke i strid med EØS-avtalen konkluderer Oslo tingrett

 

I våres trådte innstramningene i innleiereglene i kraft og overgangsordningen utløp 1. juli.

Flere bemanningsforetak saksøkte staten og ba om en midlertidig avgjørelse – en såkalt midlertidig forføyning – om at staten måtte tillate foretakene å leie ut arbeidskraft i samme utstrekning som før lovendringene. Dette i påvente av en fullstendig domstolsbehandling av hvorvidt lovendringene er i strid med EØS-avtalen. I kjennelsen som kom på fredag konkluderte Oslo tingrett med at lovendringene ikke er i strid med EØS-avtalen. Staten ble altså frifunnet. Det gjenstår å se om kjennelsen vil blir anket videre til lagmannsretten. Du kan lese hele kjennelsen her.

Alle virksomheter som leier inn arbeidskraft bør gjennomgå både sine innleieavtaler og den konkrete begrunnelsen for innleie i det enkelt tilfelle. Konsekvensene av ulovlig innleie kan både være overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet og krav om fast ansettelse og erstatning. Det er all grunn til å tro at Arbeidstilsynet vil følge opp lovendringene med tilsyn. Husk også at bruk av innleie, midlertidig ansettelser, deltid mv. skal drøftes årlig med tillitsvalgte.

Våre advokater står klar til å hjelpe din virksomhet med å forstå regelverket, etablere ordninger for å oppfylle drøftelsesplikten og finne løsninger som sikrer lovlige bemanning.

Publisert 3. juli 2023