Hva leter du etter?

Andre rettsområder

Andre rettsområder

En av våre fremste oppgaver som advokater er å bistå med å finne løsninger på tvister og uenigheter. I tillegg til kommer også rollen som rådgiver og sparringspartner når våre klienter skal fatte beslutninger i et stadig mer komplekst og regelstyrt næringsliv. Uansett tvisteløsning eller generell rådgiving er ofte problemstillingene sammensatte i både faktum og jus.

Vi har bred erfaring med å yte bistand på en rekke fagområder, herunder eksempelvis innenfor kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, selskapsrett, forvaltningsrett, personvern (GDPR) og konkurs/insolvens/panterett.