Hva leter du etter?

Arbeidsrett for statsansatte – kurs i regi av HR Norge

På dette kurset får du en gjennomgang av de mest sentrale arbeidsrettslige temaene og samtidig en oppdatering på hva som er aktuelt innenfor dette rettsområdet akkurat nå.

Arbeidsrett for statsansatte – kurs i regi av HR Norge

På dette kurset får du en gjennomgang av de mest sentrale arbeidsrettslige temaene og samtidig en oppdatering på hva som er aktuelt innenfor dette rettsområdet akkurat nå.

Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

På dette kurset vil du få praktiske råd om hvordan typiske problemstillinger kan løses. Kurset er rettet mot arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i statlig sektor som reguleres av statsansatteloven.

Kurset arrangeres i regi av HR Norge og påmelding skjer via HR Norges hjemmesider. Se lenke under.

Påmelding: Arbeidsrett for statsansatte – kurs i regi av HR Norge

27.08.24 - 29.08.24
HR Norges lokaler, Vollsveien 2A, Lysaker