Hva leter du etter?

Arbeidsrett for statsansatte

Dette kurset er for deg som ønsker en oversikt over arbeidsrettslige problemstillinger og handlingsrommet gjennom ansettelsesforhold i staten - fra rekruttering til avslutning.

Arbeidsrett for statsansatte

Dette kurset er for deg som ønsker en oversikt over arbeidsrettslige problemstillinger og handlingsrommet gjennom ansettelsesforhold i staten - fra rekruttering til avslutning.

På dette kurset får du en gjennomgang av de mest sentrale arbeidsrettslige temaene og samtidig en oppdatering på hva som er aktuelt innenfor dette rettsområdet akkurat nå.

Du vil få praktiske råd om hvordan typiske problemstillinger kan løses. Kurset er rettet mot arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i statlig sektor som reguleres av statsansatteloven.

Kurset avholdes i samarbeid med HR Norge og påmelding skjer via HR Norges hjemmesider. Se lenke under.

Påmelding: Arbeidsrett for statsansatte

13.06.23 - 15.06.23
HR Norges lokaler, Akersgata 34, Oslo