Hva leter du etter?

Frokostmøte: Endringer i arbeidsmiljøloven

Frokostmøte: Endringer i arbeidsmiljøloven

Den 1. juli trer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. De nye reglene skjerper kravene til når skriftlig arbeidsavtale skal være på plass og ikke minst kravene til hvilke opplysninger som skal inn i arbeidsavtalen. Lovendringen innebærer at alle virksomheter må endre sine maler for arbeidsavtale.

På dette frokostmøtet vil vi se nærmere på hva arbeidsgiver særlig må tenke på ved implementeringen av lovendringen. Hva skjer med allerede inngåtte arbeidsavtaler og hvordan kan arbeidsgiver sikre mest mulig styringsrett? I tillegg går vi igjennom andre endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet endringer i prøvetidsreglene.

Foredragsholdere er Jørgen Stræte og Terje Andersen. Deltakelse er gratis.

Vi gjennomfører flere kurs og frokostmøter fremover, se vedlagte oversikt.

Vi håper vi ses, vel møtt. Meld deg på kurset her.

Dette kurset vil også bli holdt på Tynset (Kompetansesenteret) torsdag 23. mai kl. 09.00 – 10.30. Meld deg på kurset på Tynset her.