Hva leter du etter?

Omstilling i staten

I dette kurset ser vi nærmere på interne omorganiseringer, sammenslåing og utskilling av virksomheter mv. Hvordan planlegge og gjennomføre omstillingsprosesser på en god måte som sikrer forutsigbarhet for de ansatte og god dialog med de tillitsvalgte?

Omstilling i staten

I dette kurset ser vi nærmere på interne omorganiseringer, sammenslåing og utskilling av virksomheter mv. Hvordan planlegge og gjennomføre omstillingsprosesser på en god måte som sikrer forutsigbarhet for de ansatte og god dialog med de tillitsvalgte?

Det legges opp til diskusjon av praktiske problemstillinger, erfaringsutveksling og oppgaveløsning.

Du vil blant annet lære mer om:

  • Intern omorganisering
  • Kan man sikre ny og annen kompetanse ved å kombinere nedbemanning og oppbemanning?
  • Flytting av statlige virksomheter.
  • Virksomhetsoverdragelser